D’aquí que lo vent tira

D’aquí que lo vent tira ieu tornarai
Ça que la, d’aicí d’ailà
Passarai a broa de riba, a riba d’òrle
Fins al lòc qu’i crèba l’èrsa
A l’ora d’obrir lo talh