Latin > Occitan

Comparar gelós e envejós

cŭpĭdĭtās, ātis, f. (cupidus)     cobesiá
cŭpĭdus, a, um (cupio)         cobés -a 
invĭdĭa, æ, f. (invidus)        enveja
zēlōsus*, a, um (ζῆλος)          gilós -a/gelós -a
Descobrir

cŏāctĭō, ōnis, f. (cogo)        còcha      acòcha-ne!
                    cochar (o)/(ò) | coitar
A l'inici v al començament

cum +
ĭnĭtĭō, āvī, ātum, āre (initium), tr.  començar
Comparar

ārdĕō, ārsī, ārsūrus, ēre, intr.        ardre
cădō, cĕcĭdī, cāsum, ĕre, intr.        caure
căpĭō, cēpī, captum, ĕre, tr.         caber
compŭtō, āvī, ātum, āre, tr.          comptar
compărō, āvī, ātum, āre (compar), tr.     crompar
languĕō, guēre, intr.             languir | ages pas lagui!
miscĕō, miscŭī, mixtum, ēre (cf. μίσγω), tr.  méisser
occīdō, cīdī, cīsum, ĕre (ob et cædo), tr.   aucire
Accent

lĕpŭs, ŏris, m.             lèbre f.