Lexic literari

Aristòtel
diegèsi (διήγησις)       relat, narracion
diegetic           adj relatiu al relat, a la narracion
dispositio
elocutio
ethos (ἦθος)         en relacion amb l'exordi
               segon Aristòtel φρόνησῐς, ἀρετή e εὔνοια
exordi
Quintilian
mimesi (μίμησις)        imitacion
entrelaç, entrelaçament