ΜΕΛΕΤAN

μελετᾶν | Ne saber mai sus aqueste projècte

Perspectiva educativa
Ad fontes
Occitan
Lo lexic caussatièr visual
Disciplinas biblicas
Ebrèu biblic | Grèc biblic - grèc postclassic
Arts
Literatura
Percors en 5 documents | Percors en 10 tèmas | Percors en 100 tèxtes
Musica
Teatre
Scienças umanas e socialas
Istòria 
Sociologia | Etnologia | Antropologia
Psicologia
Economia
Scienças Politicas
Lengas 
Alemand
Alemand filosofic | Alemand teologic
Anglés | Vocabulari comparat anglés-occitan

Arab
Chinés | Japonés
Turc

Lengas romanicas
Castelhan | Catalan | Francés | Italian | Occitan | Portugués | Romanés
Lo Fach dialectal

Literae humaniores
Latin | Grèc 
Filosofia
Presocratics | Socrates | Platon | Aristotes
Epicurisme | Stoïcisme
Augustin
Ibn Rushd (Averroès) | Maimonides
Tomàs d'Aquin
Miquèl de Montanha
Descartes | Spinoza | Leibniz | Pascal | Lo memorial
Malebranche | Diderot | L'Enciclopèdia | Montesquieu | Rousseau 
Immanuel Kant
Hobbes | Locke | Hume
Lessing | Fichte | Schlegel | Schelling
Hegel | Kierkegaard | Nietzsche
Karl Marx
Husserl | Heidegger 
Ricœur | Levinas | Derrida

Citacions filosoficas
Teologia
Teologia sistematica | Teologia practica 
Tèmas | Lexic teologic

Istòria de la teologia
Patrologia grèca
Clamenç d'Alexandria | Origèn | Joan Crisòstom
Patrologia latin
Tertullian | Agustin d'Ipòna
Bernat de Claravals
Teologia escolastica | L'universitat
Ansèlm [ans'ɛn] de Canterbury | Abelard
Albèrt lo Manhe | Tomàs d'Aquin 
Guilhèm d'Occam | Gabrièl Bièl  | Joan Duns Escòt
Espòrts
Navegacion a vela | Equitacion